Information om hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter (Datainspektionen, 2019)

Som kund hos Yogalunden ingår du ett avtal där du lämnar uppgifter om dig själv, såsom tex namn, epost-adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer. Du som betalar via autogiro lämnar också ett autogiromedgivande med kontonummer så att banken kan dra pengar från ditt konto. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera ditt medlemskap, för fakturahantering och utskick av kvitto samt för att kunna kommunicera med dig vid till exempel utskick av information och bokning  av klasser via vårat bokningssystem.

 

Hur används informationen?

Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som kund hos Yogalunden och för att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår verksamhet.

 

Kommunikation

Vi använder din information för att kunna ge dig information om Yogalunden, marknadsföringsutskick, kommunicera med dig om våra klasser, behandlingar, kurser och events samt informera dig om våra regler och villkor. Vi använder dessutom dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

 

Tredje part

Yogalunden samarbetar med tredjepartsföretag som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. I övrigt delas endast dina personuppgifter när detta är ett krav enligt lag. Vi på Yogalunden värnar om din personliga integritet och värdesätter ditt förtroende. Vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter och vi kommer därför aldrig sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

 

Lagring av uppgifter

Hos Yogalunden sparar vi dina uppgifter till dess att kundförhållandet upphör. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Yogalunden använder följande program för lagring av personuppgifter: Bokningssystemet Momoyoga, Mailchimp samt Yogalundens e-post server.

 

Kontakta Yogalunden vid frågor

Du når oss på hej@yogalunden.se

 

Med reservation för ändringar